ПРЕВЪЗХОДНА ГРАДАЦИЯ

Прост - по-прост - най-прост -
ояден на висок пост...

Категория: