РАЗПРАВИЯ

Разправям се
със живота сам,
а той се прави
на глухо-ням.

Категория: