ПРАЗНУВАНЕ

В престорено прискърбие
пред святите будители,
мечтаят за безсмъртие
народните грабители.

Категория: