АПЕТИТИ

Колкото парата
се увеличава,
толкова устата
ненаситна става.

Категория: