ОПТИМИЗЪМ

Поробваните
са много повече
от поробващите,
затова рухват
империите.

Категория: