ДЕСЕТИ НОЕМВРИ

Дойде десети след девети,
сменил девизи и портрети,
но след народната вълна
нахлуха вълчи времена!

Категория: