ЖИВОТЪТ

Краткотраен е животът,
но с дела добри сияй
като слънцето безкрай!

Категория: