СРАВНЕНИЯ

Колкото е по-народен,
толкова е по-свободен,
колкото е по-безроден,
толкова е по-поробен.

Категория: