СТАРОСТ-НЕРАДОСТ

Племето върви,
старият не може:
"Тук ме остави!
Прибери ме, Боже!"
Тъй било преди,
днес е другояче:
нямаш ли пари,
си небесен вече!

Категория: