ЦЕННОСТИ

В света паричен
и продажен
човекът честен
е прокажен...

Категория: