МЯРА ЗА МЯРА

Които хляба свой ядат,
няма да те предадат,
но които алчно грабят
искат всеки да заробят.

Категория: