ЕФИРНИ БАЛОНИ

Празноглавите хора
са надменно надути,
празнословят в ефира,
за да станат прочути.

Категория: