ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

Без вълнение -
няма вдъхновение,
а без вдъхновение -
няма сътворение.

Категория: