ПАРИТЕ

Време е хартиеният тигър
да отстъпи пред истинския.

Категория: