МЛАДОСТ

Младостта на лицето
е временна, а на
сърцето - вечна...

Категория: