АЛТЕРНАТИВИ

Умният опростява
сложното, а простият
усложнява простото.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„АЛТЕРНАТИВА

Умният
опростява
сложното,
а простият
усложнява
простото.“ :

умният сложното го опростотява
а
простият простото го усложнява

Pages