ЦЕНАТА

Който се продава,
за да преуспява,
за предател става.

Категория: