КОНКУРСИ

На конкурс по суета
завистта и алчността
са на първите места,
а по райска красота
на върха е Любовта!

Категория: