ХУМОРЪТ

"Хуморът не е от вчера!" -
днес е Велчова завера.

Категория: