ПРИЯТЕЛ-НЕПРИЯТЕЛ

Най-опасен е вътрешният,
а не външният неприятел,
но най-верен е вътрешният,
а не външният приятел.

Категория: