ОТЗОВАВАНЕ

Не сме премиерска публика,
нито президентска рубрика,
а Парламентарна Република!
Обещания, които не спазват,
предсрочно трябва да слизат!

Категория: