СЪБЛАЗНИ

Слуги продажни
властта ги блазни,
да станат важни.

Категория: