АФОРИЗЪМ

Афористичното
е хумористичното
лице на човечното.

Категория: