ДЕНЯТ НА СЛЪНЦЕТО

Слънце в небето,
слънце в сърцето,
както в детето!

Категория: