ФАРАОНИ

Никой вечно
не седи на трон,
дори нарочно
раждан фараон.

Категория: