"БОГАТ-БЕДЕН"

По-добре ненужен,
отколкото безбожен.

Категория: