ПРОТЕСТИ

Протести не от прости,
пред европейски гости,
е зарад гладни пости.

Категория: