НИЩО И НЕЩО

От нищо Нещо не става,
но за Нещо се представя,
като важност си придава.

Категория: