ХАДЖИЛЪЦИ

Всеки хаджилък
на народен харчилък
е гьонсуратлък.

Категория: