ЕМИГРАЦИЯ

Способните и младите
пропъждат ги в чужбина,
за да не пречат силните
на властната дружина!

Категория: