ВИДОВДЕН

Днес е видов ден
за света стъмнен.
Да крепи сърцата
светлината свята!

Категория: