ДОБРОТО

На всеки е нужно
да чувства доброто,
тъй както задружно
ни радва хорото.

Категория: