"КОЛКОТО - ТОЛКОВА!"

Каквато е управата,
такава е държавата.

Категория: