СКУКА И СПОЛУКА

Скуката харесва сполуката,
но сполуката мрази скуката.

Категория: