СПОЛУКА

Трябва да ни пука!
Към добра сполука
пътят общ е тука!

Категория: