УПРАВЛЯВАНЕ

Лесно със заеми се управлява,
но щом държавата задлъжнява
народът още повече обеднява,
а крадецът все по-богат става.

Категория: