СПОМЕНИ

Лошите спомени поучават,
а добрите - ощастливяват,
затова трудно се забравят.

Категория: