ИЗСТРАДАН ОПИТ

Обогатява разумното,
но и срещата с чумното.

Категория: