"ОТ МНОГО ГЛАВА БОЛИ!"

Докато трайм,
макар да знайм,
нищо не прайм!

Категория: