АЛЧНОСТ

Някои чуждо вземат,
не че свойто нямат,
но от алчност зяпат
всичко да прилапат.

Категория: