ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ

Султанът заповед издава,
но робът моста построява,
затуй шейтанът се явява...

Категория: