ВЛАСТНИК

Бездушният властник
граблив е двуличник,
представя се беден,
но плъх е ояден.

Категория: