ПРОДАЖНОСТ

Всяка продажност,
значи паричност,
чиято хроничност
става на алчност.

Категория: