СМЕЛИТЕ

Слава на смелите!
Сочат ни целите!
Вечно са живи те!

Категория: