ЩАСТИЕ И НЕЩАСТИЕ

Няма пълно щастие
и пълно нещастие,
но при пълновластие
има цяло нещастие.

Категория: