СПАРТАК

Робът търси си дружина,
но му котка пътя мина!
Ще се вдигне догодина!

Категория: