КНИГИТЕ

За да има полза от книги за всички,
Брайл измисли азбука и за слепите,
но на заслепените нищо не помага.

Категория: