ДАРОВАНИЯ /по rhymefan/

Греят над България
звездни дарования,
но от разстояния...

Категория: