ВЕЧНОСТ

За човека обречен
животът е срочен,
за всемира е вечен.

Категория: