БОГАТСТВО

Щастието е богатството,
а не богатството е щастие,
по-голямо от богатството
е малкото човешко щастие.

Категория: